Algemene voorwaarden

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het akkoord gaan van een overeenkomst met LITEHOUSE BV, daarbij verklaart hij kennis genomen te hebben van de vermelde algemene voorwaarden.

2. Prijzen en offertes opgemaakt door LITEHOUSE BV zijn geheel vrijblijvend. Uurprijzen staan niet vast voor toekomstige opdrachten.

3. Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen. Indien dit niet gebeurt zal er een prijsverhoging van 10% volgen.

4. De geleverde goederen/diensten (inclusief domeinnamen) blijven eigendom van LITEHOUSE BV zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

5. De opdrachtgever zal aanduidingen van LITEHOUSE BV of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

6. LITEHOUSE BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7. LITEHOUSE BV is in geen geval verantwoordelijk voor afgeleverde goederen of content door de klant waar eventuele auteursrechten op rusten.

8. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Bij overname van een domein is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de reeds bestaande mailboxen.

10. Onder de wet van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn wij verplicht te melden dat wij geen onnodige persoonsgegevens bijhouden. Indien de opdrachtgever toch gegevens wil bijhouden over gebruikers is dit zijn verantwoordelijkheid.

11. LITEHOUSE BV gebruikt mailadressen en namen van personen die ons rechtstreeks contacteren om hierop te antwoorden. Deze gegevens zijn nodig om een handelsovereenkomst te bekomen en dus niet in tegenstrijd met de AVG wetgeving.